Internkontroll for oppvekst

Moava leverer løsninger til skole, barnehage og barnehagemyndighet.

Over 150 kommuner bruker minst en av modulene i Moava IKO

Disse kommunene er blant de som bruker flere av modulene

Kristiansand kommuneStavanger kommuneDrammen kommuneHammerfest kommuneUllensaker kommuneFarsund kommune

Bort med regneark i Excel

Alle kommuner er pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven og barnehageloven blir oppfylt. Moava internkontroll oppvekst gir oversikt og hjelper deg med å dokumentere at du oppfyller kravene

Sanntidsoversikt

Kommunen har til enhver tid oversikt over status på alle gjøremål i både skole og barnehage.

Årshjul med ferdig innhold

Et komplett årshjul med gjøremål knyttet til relevante lovverk. Vi holder oss oppdatert på endringer og justerer årshjulet for deg.

Fortløpende dokumentasjon

Dokumentasjon lagres fortløpende og kan enkelt hentes ut gjennom rapporter som kan sendes til sak-arkivsystemet eller andre relevante instanser.

Tilpasning og delegering

Kommunen kan tildele tilpassede gjøremål til enhetene. Enhetene kan videre delegere oppgaver til sine ansatte.