Internkontroll for oppvekst

Moava leverer løsninger til skole, barnehage og barnehagemyndighet.

Over 150 kommuner bruker minst en av modulene i Moava IKO.

Disse kommunene er blant de som bruker alle modulene.

Kristiansand kommuneStavanger kommuneDrammen kommuneHammerfest kommuneUllensaker kommuneFarsund kommune

Bort med regneark i Excel. Gjør det enkelt med IKO.

Alle kommuner er pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven og barnehageloven blir oppfylt. Moava internkontroll oppvekst gir oversikt og hjelper deg med å dokumentere at du oppfyller kravene i barnehage- og opplæringslov.