Tilgjengelighet

Alle skal ha like muligheter til å bruke www.moava.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere og vi jobber for å oppfylle flest mulig krav innenfor WCAG 2.0/2.1-standarden. Jf. https://www.uutilsynet.no/regelverk/gjeldende-regelverk-og-krav/746

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Dette jobber vi med

 • Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Rette WCAG-feil.
 • Gjennomgang av videoer med lyd i forhold til teksting og/eller beskrivende tekst.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: support@moava.no