Skole- og barnehagemiljø

Et verktøy for oppfølging av skolemiljø og barnehagemiljø.

Målet er å løse de utfordringene som kan oppstå når skolen eller barnehagen behandler skole- eller barnehagemiljøsaker og automatisere mye av saksgangen. Slik at ledere kan konsentrere seg om gode tiltak for elevene/barna, og samtidig dokumentere hva som er gjort.

To personer som hjelper hverandre

Kort forklart virker systemet slik:

  • Elever, foresatte eller andre kan melde inn saker via nett.
  • Henvendelsen havner i Internkontroll skole/barnehage.
  • Enhetsleder får beskjed på mail om mottatt sak.
  • Den som melder får automatisk bekreftelse på at saken er mottatt og opplysninger om elevens/barnas rettigheter.
  • Skolen/barnehagen kan så behandle henvendelsen og sette i gang nødvendige tiltak
  • Kommuneadministrasjonen får god oversikt over saker som er meldt inn

Prisen for løsningen er 500,- eks mva pr enhet.