Barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at både de kommunale og private barnehagene drives i samsvar med regelverket. I tillegg har barnehagemyndigheten ansvar for godkjenning av barnehager, spesialundervisning, med mer.

Det verktøyet barnehagemyndigheten i din kommune trenger.

  • Årshjul for barnehagemyndighet
  • Funksjon for å registrere og lukke avvik
  • Funksjon for å opprette og gjennomføre tilsyn
  • Funksjon for dokumentasjon

Årshjulet

Årshjulet gir deg oversikt over gjøremål barnehagemyndighet må ha på plass. Kommunen kan redigere og tilpasse årshjulet i tråd med sin praksis og sine ønsker.

Tilsyn

  • Du kan opprette og arbeide med tilsyn
  • Du kan velge om tilsynet gjelder en eller flere barnehager
  • Du kan knytte tilsynet til en eller flere lovparagrafer

Avvik

  • Du kan enkelt registrere og arbeide med avvik
  • Du knytter avviket til lovparagraf
  • Du kan gjøre en vurdering av alvorlighetsgrad

Få presentasjon på nett

Ta kontakt med Arnt Gunnar Tønnessen for mer informasjon og presentasjon av løsningen på nett.