Om Moava

Hva er Moava

Moava har det største fagmiljøet knyttet til ikt og skole mellom Oslo og Bergen. Vi mener at læringsarbeidet er skolens viktigste oppgave og at gode dataverktøy kan frigjøre tid for lærere og administrasjon slik at de kan bruke mer av sin tid på møtet med elevene. Vi i Moava tror at alle har en grunnleggende nysgjerrighet og lyst til å lære. Vårt ønske er at data skal bli en naturlig del av læringsarbeidet, og vårt mål er at vi skal bidra til dette. Vi tror at det å være tilstede i barns liv enten som foresatte, eller som ansatte i skole og barnehage er en av verdens mest krevende, viktige og inspirerende oppgaver, vi er stolte over å være med på denne arenaen. Og fremfor alt: Vi brenner for læring.

Klikk på bildet til høyre.

Vi arbeider i Moava

Anders Bjerkholt Anders Bjerkholt
Daglig leder
Anders er Adjunkt og har jobbet som lærer og IKT-ansvarlig i norsk skole. Han er Bedriftsøkonom fra BI og tidligere autorisert regnskapsfører. Anders har også ansvar for drift og systemutvikling.


Kontakt på epost
Lisa Jakobsen Lisa Jakobsen
Pedagogisk leder
Lisa Jakobsen er Adjunkt og har arbeidet som lærer og IKT-ansvarlig på en 1-10 skole i Grimstad. Lisa begynte å jobbe med data i 1985, og var med på å utvikle et av verdens første interaktive TV-systemer i USA. Siden da har Lisa vært blant annet freelans journalist, fotograf og web designer. For Moava har Lisa ansvaret for bl.a. Moava.org og 1310.no.


Kontakt på epost
Arnt Gunnar Tønnessen Arnt Gunnar Tønnessen
Leder salg og dialog
Arnt Gunnar Tønnessen arbeidet som lærer i videregående i mange år, før han sluttet med det for å jobbe med innføringen av data i grunnskolene i Grimstad. Han har også arbeidet som leder for ikt-seksjonen i Grimstad kommune. Fra det private næringsliv har han erfaring fra ledelse innen salg, logistikk og rekruttering.


Kontakt på epost
Åshild Bjerkholt Åshild Bjerkholt
Regnskapsansvarlig
Åshild har ansvar for regnskap og fakturering.


Kontakt på epost
Mikal Vassbotn Mikal Vassbotn
Kommunikasjonsrådgiver
Mikal arbeider med nyhetsbrev og informasjon, kursing og design av hjemmesider for kunder, samt support, konferanser og utforming av materiell.


Kontakt på epost
Alf Georg Østebrøt Alf Georg Østebrøt
Systemutvikling
Alf Georg arbeider deltid som lærer i grunnskolen i Eigersund.  I Moava arbeider han med systemutvikling, og han har blant annet hatt ansvaret for å utvikle 1310.no.


Kontakt på epost
Finn-Arne Johansen
Systemutvikling og drift.Kontakt på epost
Inge Pedersen
SystemutviklingKontakt på epost
 

Kunder

Moava har ca 1400 kunder fordelt på hele landet. I over 200 kommuner brukes vi av alle skoler eller har avtale om bruk for alle skoler med 1310.no og/eller hjemmeside